մաթեմատիկա

335.

Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար
3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու
հաճախականությունը։

լուծում

17-14=3

338.

Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

լուծում

քանի վոր կա 150 թերթիկ հավանականությունը կլինի 1/50

340, խաղոսկրը գցելիս որքան է կենտ թիվ բացվելու հաավանականությունը։

3\4

342. Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր զամբյուղից մեկ պատահական խնձոր են վերցնում ինչ հավանականություն կա որ այդ խնձորը ա) կարմիր է բ ) կանաչ է գ) դեղին է ։

լուծում

2+3=5 խնձոր 2\5 , 3\5 դեղին խնձոր չկար։

348.

 30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների,
որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։

30:5=6
6×2=12
6×3=18

Реклама

Աղբի տեսակավոռում

Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg

Տեխնոլգյաի սրահում մենք ունենք 2 արկղեր թղտյա թափոնեի արկղ և պլաստիկ շշեր

Տղաները տեսակավորում էին աղբը իսկ մենք աղջիկներով ջրում էինք բույսերը։

Մենք պատրաստվում ենք ճամբորդել պլաստիկ շշերի գործարանՊ։

խնդիր

 1. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
  Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները

լուծում

15-7=8

Պատ 7/15, 8/15

Մաթեմ

93. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է
հավասար գումարը:

Լուծում
1005։3=335
335.11=3685
1005+3685=4690

95. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) 1003/10

7/2.4/1=14
3+14=17
38/1.11/5=418/5
3/50;1/5=3/10
418/5-3/10=833/10
17/1+833/10=1003/10

բ) 1898/400

96. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ
շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ (տե՛ս նկ. 3)։

ա)r
բ) R-r
գ) R
դ) R+r

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։

Լուծում

3ժ-1ժ=2ժ
640-220=420
420։2=210
210+640=850

Պատ՝. 850մ3

99. Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու
համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա
երկրորդ կեսին՝ ևս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց
այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը
ինչքա՞ն նարինջ կար արկղերում։

Լուծում

3+4=7
7.2=14
14.5=70

Պատ՝. 14կգ յուրաքանչյուր արկղում, 70 կգ բոլոր արկղերում միասին։

Classwork

Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.
1.New clothes do not have holes in them, but old ones sometimes
do.

 1. Sleeves don’t get longer when you wash them. They get shorter.
 2. Good shirts are not cheap. They are expensive.
 3. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too small.
 4. Dave loved his old shirts, but he loved his new one.

 1. a. None of these shirts has got holes in it.
  b. Some of these shirts have got holes in them.
  c. All of these shirts have got holes in them.
 2. a. The sleeves are too long,
  and the collar is too small.
  b. The sleeves are too short,
  and the collar is too small.

  c. The sleeves are too short,
  and the collar is too big.
  d. The sleeves are too long,
  and the collar is too big.

բնագիտություն

1․Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատումով:

2.Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Ջերմաստիճանի իջեցումը, թթվածնի մուտքի իջեցումը:

3.Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։